Гюстав Кайботт «Лодки на Йере»

1877 г. 116,2 x 88,9 см.